Naturvårdsverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för jakt och vilt. De informerar om hur viltvårdsavgiften används, vilka olika typer av jakt det finns i Sverige och vilka lagar och regler som gäller.
Naturvårdsverket