Djurskyddslagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.

Lagstiftningen är till för att förebygga att djur far illa. Den beskriver hur den som håller, sköter eller hanterar djur ska göra så att djuren mår både fysiskt och psykiskt bra.

I Sverige har vi en djurskyddslag (2018:119) som beslutas av riksdagen, en djurskyddsförordning (2019:66) som beslutas av regeringen, och djurskyddsföreskrifter som beslutas av Jordbruksverket.

Jordbruksverket är regeringens förvaltningsmyndighet på djurskyddsområdet och styrs av uppdrag från riksdagen och regeringen.

Djurskyddslagen Riksdagen:

Djurskyddslagen 2018

Djurskyddsförordningen:

Näringsdepartementet 2019

Jordbruksverket:

Djurskyddet i Sverige