Svenska Djurskyddsföreningen har fått det hedrande uppdraget att tillsätta två företrädare var i landets sju djurförsöksetiska nämnder. Platserna blev besatta i april 2019 men du kan anmäla intresse att bli ersättare i en sådan nämnd om någon av ledamöterna måste lämna uppdraget i förtid.

SDF har fått uppdrag av Jordbruksverket att tillsätta två företrädare var i landets sju djurförsöksetiska nämnder: Umeå, Uppsala, två i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö/Lund. Uppdraget gäller från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2023 dvs fyra år.

Varje nämnd består av 14 ledamöter varav två jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän/djurskyddsföreträdare.

Det handlar om ca 10 möten/år. SDF har en ordinarie plats och en suppleant. Dessa två personer delar internt upp arbetet mellan sig. Mindre arvode utgår + reseersättning.

Vi har fått ett glädjande stort intresse från föreningens medlemmar och kan därför tillsätta alla SDFs platser i landet från den 1 juli 2019. Ibland måste dock ledamöter lämna sina uppdrag av personliga skäl. Om du som läser detta skulle vilja företräda SDF i en försöksdjursetisk nämnd, skicka en intresseanmälan till vår infoadress så sätter vi upp dig på vår lista med intresserade ersättare.