Just nu på går en omfattande märkning av den blåfenade tonfisken på västkusten. Syftet är att få fram kunskap som kan leda till att stärka ett hållbart nyttjande och bevarande av den fredade fisken i såväl svenska vatten som internationellt. Samtidigt har en skandal med levande fisk i plastpåsar dykt upp i Polen.
Det är fjärde året i rad som tonfiskarna utrustas med sändare i Skagerak av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Genom det hoppas man få fram hur fiske, klimatförändringar och tillgång på föda påverkar tonfiskens livsmiljöer och vandringsbeteende. Man vill också ta reda på i vilken utsträckning de två olika bestånden som finns lever tillsammans.

– De tonfiskar vi har märkt hittills har visat sig göra väldigt olika saker. Några simmar mot Nordamerika för att sedan vända tillbaka till mot den europeiska kusten. Majoriteten kommer från Medelhavet och ska tillbaka dit för att leka i juni, men vissa stannar kvar ute i Atlanten hela sommaren, säger Andreas Sundelöf, forskare vid SLU, i ett pressmeddelande.

45 fisketeam deltar i märkningen och tonfisken fiskas med spö och förses sedan med sändare på en särskilt utrustad båt. SLU har i år tillstånd att märka 100 blåfenade tonfiskar.

Runt om i världen har Polens hantering av levande fisk i plastpåsar väckt bestörtning. Cirka 20 000 ton fisk per år säljs på detta sätt i affärer och på marknader, trots att det strider mot EUs djurskyddsregler. Fiskarna kvävs långsamt i plastpåsarna vilket orsakar stort lidande.

Därför har nu Eurogroup for Animals, där SDF är medlemmar, startat en namninsamling för att få stopp på hanteringen. Namninsamlingen riktar sig till den polska regeringen som i dagsläget inte gör något åt problemet.

SDF uppmanar alla djurvänner att skriva under namnlistan – klicka här för att komma till insamlingen.