På uppdrag av Riksförbundet Svensk Fågelhobby, SF, finns ett frivilligt fågelregister där du som fågelägare kan registrera din fågel för att öka chansen att den kommer tillrätta om den stulits eller flugit bort och sedan återfinns.

 

På sidan www.tamfagel.se kan du som har tamfågel eller som kanske hittat en tamfågel som flugit bort, hitta matnyttig information. Du kan bland annat läsa om omplacering av tamfåglar, skötselråd samt få information om den upphittade fågeln finns med i fågelregistret.

 

Som fågelägare kan man registrera sin fågel i det frivilliga fågelregistret. Du registrerar din/dina fåglars ring- eller chipnummer. Finns inte sådan identifiering kan du skicka in uppgifter om hur din fågel ser ut, fotografier på den eller andra kännetecken, så registreras de istället.