Det avelsprogram för svensk bondkatt som Jordbruksverket godkände i slutet av 2020, och som SDF nyligen kritiserat i ett brev, dras nu tillbaka. Det meddelar Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Godkännandet av avelsprogrammet har mötts av mycket stark kritik. Framför allt för att det i programmet rekommenderas att katter som rör sig fritt ute bör vara fertila, vilket skulle öka fortplantningen och leda till fler oönskade, övergivna och förvildade katter.

SDF skrev den 23 mars till Jordbruksverket och uppmanade dem att ompröva godkännandet, bland annat på grund av att det strider mot djurskyddreglerna som säger att katter som går ute bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade att föröka sig okontrollerat.

Jordbruksverket har nu granskat avelsprogrammet och gjort en ny bedömning.

– Vi förstår kritiken och beklagar att ärendet inte blivit tillräckligt granskat ur djurskyddssynpunkt. Vi delar synen att avelsprogrammet inte lever upp till djurskyddsreglerna på alla punkter och drar därför tillbaka vårt godkännande, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket i pressmeddelandet.