Det måste bli lättare för konsumenter att välja kött som kommer från betande djur. Det skriver SDF tillsammans med en rad andra organisationer i en debattartikel. En fjärdedel av det nötkött som säljs i Sverige kommer från djur som aldrig fått komma ut på bete.

Över 80 procent av svenska konsumenter anser att det är viktigt att djur som används för livsmedel får vistas utomhus och att de har rätt till naturligt beteende. För mjölkkor finns lagstiftning som kräver att djuren ska vistas ute sommartid, men undantag från beteskravet kan göras för exempelvis tjurar. Nästan hälften av tjurarna kommer aldrig ut på bete utan föds upp och lever i stall. Detta trots att studier visar att bete främjar djurens hälsa och välbefinnande.

I dag finns två märkningar som garanterar att nötkreatur har fått beta: Svenskt Sigill Naturbeteskött och Krav. Men utöver dessa märkningar är det svårt för konsumenterna att göra ett aktivt val för att välja produkter som håller den djurskyddsstandard som många förväntar sig att svenska köttprodukter har.

Svenska Djurskyddsföreningen anser att det måste bli lättare för konsumenter att välja bort de 25 procent av svenskt nötkött som kommer från djur som inte har fått vistas på bete under sin livstid, och har därför tillsammans med fem andra organisationer gjort en framställan till Svensk Dagligvaruhandel om att underlätta för konsumenterna.

Åtgärderna skulle inte bara öka förtroendet för svenskt nöt- och lammkött utan även ge producenterna merbetalning samt vända trenden med den hotade svenska biologiska mångfalden, skriver företrädare för konsumentföreningar, djurskyddsorganisationer och Världsnaturfonden i en gemensam debattartikel i ATL (Lantbrukets affärstidning).

Läs hela debattartikeln här