Årets djurvän 2017 heter Mikael Åslund och jobbar som polis. Mikael får priset, som årligen delas ut av Svenska Djurskyddsföreningen, för att han med ett stort engagemang för djurskydd och stor kunskap och erfarenhet i djurskyddsfrågor under många år har bidragit till ökad djurvälfärd, såväl i det dagliga arbetet som i rollen som utbildare för kollegor inom Polisen samt annan myndighetspersonal.
– Jag blev överrumplad och väldigt glad och rörd när jag fick besked om detta. Jag har inte haft en tanke på att arbetet jag utför skulle kunna uppmärksammas på det här sättet, säger Mikael Åslund.

Gotlänningen Mikael har genom åren innehaft flera olika roller kopplade till Polisens arbete med djurskyddsfrågor. För närvarande arbetar han med styrning, utveckling och uppföljning av Polisens förvaltningsrättsliga verksamhet vid Enheten för förvaltningsrätt. Han är dessutom verksamhetsansvarig för handläggning av djurärenden inom Polismyndigheten. Det övergripande syftet med Mikaels arbete är att säkerställa så att Polismyndigheten arbetar rättssäkert, enhetligt och effektivt över hela landet. Målet är att Polisens handläggningsarbete vid djurskyddsärenden ska vara så likvärdigt som möjligt.

– Mikael har genom sitt arbete gjort stor skillnad för djuren och förtjänar verkligen den här utmärkelsen. Det känns också bra att på det här sättet kunna

uppmärksamma det viktiga arbete som görs inom Polisen på djurskyddsområdet, säger Svenska Djurskyddsföreningens generalsekreterare Lillemor Wodmar.

Prisceremonin ägde rum vid Svenska Djurskyddsföreningens årsmöte den 4 maj. Prissumman är på 10 000 kronor.

Kontaktinformation

Mikael Åslund
Telefon: 010-564 94 70
mikael.aslund@polisen.se

Lillemor Wodmar, generalsekreterare i Svenska Djurskyddsföreningen
Telefon: 08-783 03 68
lillemor@djurskydd.org