Svenska Djurskyddsföreningen ger 500 000 kronor i bidrag till Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, och deras utredning om djurskyddsföreskrifternas inverkan på djuren.
I projektet kollar man på de ändringar som gjorts i föreskrifterna sedan djurskyddslagen från 1988 trädde i kraft, och om förändringarna har stärkt eller försvagat djurskyddet. Utöver det vill man även få svar på om ändringarna har varit vetenskapligt förankrade, och få en bild av förhållandet mellan
näringsintressen och djurskydd i djurskyddsföreskrifterna.

Projektet kommer pågå under ett år, sedan lämnas en resultatrapport till regeringen och dess myndigheter.