I regeringens budgetförslag för 2024 står Sveriges 3R-center utan finansiering. Centret, som har funnits sedan 2017, är ett nationellt kompetenscentrum som bland annat ger råd och rekommendationer gällande användandet av djur i forskning. Målet är att minska antalet djur i forskningen och att öka djurvälfärden för de djur som används.

3R står för:

  1. Replace: att ersätta försöksdjur med andra metoder där det går
  2. Reduce: att inte använda fler djur än vad som behövs för ett försök 
  3. Refine: att öka välfärden för djuren och att minska risken för smärta och lidande

Enligt EUs lagstiftning är alla som arbetar med försöksdjur skyldiga att arbeta enligt 3R-principen. Om regeringen drar in finansieringen till 3R-centret blir det svårare för Sverige att uppfylla EU-direktivet, och det går tvärtemot beslutet om att fasa ut försöksdjur som tidigare tagits i både Sverige och EU.

 – 3R är en viktig del i djurskyddslagstiftningen för våra försöksdjur. Om 3R-centret läggs ned innebär det ett enormt bakslag för både djurskyddet och det slutgiltiga målet att fasa ut försöksdjuren. Vi hoppas att finansieringen har försvunnit av misstag, och att det snabbt kommer att rättas till, säger Linda Devine, sakkunnig på Svenska Djurskyddsföreningen.