Hästar och hundar förstår varandra betydligt mer än vad man hittills trott. Det visar en italiensk studie där man sett att de två arterna anpassar sina beteenden i lek med varandra.
I en studie vid universitetet i Pisa har etologistudenten Veronica Maglieri tillsammans med professor Elisabetta Palagi tittat på 20 youtube-videos där hästar och hundar leker tillsammans. De såg tydligt att hästarna och hundarna förstod varandra när de lekte, och att de anpassade sina beteenden efter varandras olikheter.

Man såg till exempel att hästarna gjorde sig själva mindre genom att böja sig eller lägga sig ner. Hundarna visade också mindre av sina tänder och klor. Båda arterna hade en tendens att lägga sig på rygg och på så sätt visa sig sårbara.

– De här är beteenden som vore farliga för djuren om de användes i en icke-leksituation. Det faktum att de faktiskt gör det säger att de fullt ut litar på varandra, säger Elisabetta Palagi.

Även ansiktsuttryck var en stor del av leken mellan hästarna och hundarna. Båda arterna använde frekvent något som kallas för “relaxed open mouth (ROM)”- beteende, det vill säga: deras munnar var öppna utan att vara spända. Likaså använde djuren “rapid facial mimicry (RFM)” som innebär att de härmar varandras ansiktsuttryck.

– Att de använder RFM har verkligen förvånat oss och säger en hel del om hur mycket vi fortfarande har att lära om djurens sätt att kommunicera med varandra, säger Elisabetta Palagi. Om hästar kan kommunicera så här med ett djur av en annan art, hur kan de då kommunicera med varandra inom samma art? Det vore intressant att studera i framtiden, hur hästar leker och kommunicerar med varandra.