Svenska Djurskyddsföreningens generalsekreterare Lillemor Wodmar har utnämnts till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Såväl hedersdoktorsföreläsningar som doktorspromotion går att se i direktsändning via SLU:s hemsida.
Lillemor Wodmar är en av två nya hedersdoktorer vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Den andre är amerikanske mjölkforskaren Glen Broderick. Fakulteten vill med utnämningen hedra ”hennes veterinära folkhälsogärning i … arbete för gott djurskydd, smittskydd och djurhälsa inom svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsimport”. Man vill också lyfta fram Lillemors arbete inom Svenska Djurskyddsföreningen och de donationer som föreningen gjort till forskning vid fakulteten.
Såväl hedersdoktorsföreläsningarna som doktorspromotion direktsänds på SLU:s hemsida. Föreläsningarna äger rum fredagen den 7 oktober med start 9.00. Lillemor Wodmar håller sin föreläsning ”Samarbete för djuren” klockan 9.30. Här kan man ta del av direktsändningen.

Doktorspromotionen äger rum lördagen den 8 oktober klockan 15.00-18.00 och direktsänds här.