Hippocampusdagen arrangeras av SLU fredagen den 6 november med temat: Akut sjuk eller skadad häst – vad gör man? Årets föreläsningar är digitala och gratis för alla hästintresserade.

Hippocampusdagen kommer att gå av stapeln fredagen den 6 november och årets tema är Akut sjuk eller skadad häst – vad gör man? Specialistföreläsare besvarar vanliga frågor som dyker upp om en häst blir akut dålig. Kan man göra något själv för att underlätta för hästen och förbättra möjligheten för tillfrisknande? Vad säger forskningen om betydelsen av tidiga insatser vid olika kritiska situationer? Allt från sårskador till kolik belyses och man kan ställa frågor till forskarna.

Hippocampusdagen skapades av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 2002 med målsättningen att genom intressanta och aktuella teman förmedla den kunskap om hästar som finns samlad vid SLU och SVA. Dagen  vänder sig främst till yrkesaktiva inom hästsektorn men även övriga hästintresserade är välkomna.

Veterinärer med kompetens inom olika områden föreläser via webbuppkoppling och presentationerna ges på svenska.

Detaljerat program och instruktioner för uppkoppling finns här.