Den 30 juni 2021 meddelade EU-kommissionen att man stödjer medborgarinitiativet ”End the cage age”. Det historiska beslutet innebär att kommissionen kommer att föreslå att all burhållning av lantbrukets djur inom EU fasas ut för att senast 2027 förbjudas helt.
Cirka 1,4 miljoner människor har skrivit under medborgarinitiativet ”End the cage age” som nu lett till att EU-kommissionen beslutat föreslå en utfasning av all burhållning av lantbrukets djur inom unionen. Ett detaljerat förslag ska läggas fram 2023 med målet att alla lantbruksdjur ska slippa burarna senast 2027.

-Detta är ett historiskt beslut för alla lantbruksdjur, och för demokratin. För första gången leder ett medborgarinitiativ till konkreta lagändringar i hela unionen. Tack alla ni som skrev på uppropet, detta är till stor del er förtjänst, säger SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.

”End the cage age” kom till genom ett samarbete mellan 170 djurskyddsorganisationer i Europa, däribland Svenska Djurskyddsföreningen. Över 300 miljoner djur årligen berörs av EU-kommissionens beslut, bland annat grisar, kalvar och värphöns som fortfarande hålls i burar i många EU-länder.

Se hela presskonferensen från EU-kommissionen här