Riksdagen har idag, den 2 mars 2022, röstat ja till förslaget om obligatorisk ID-märkning och registrering av alla katter i Sverige. Efter många års arbete i frågan gläds Svenska Djurskyddsföreningen åt beslutet att katter nu kommer att omfattas av samma regelverk som hundar. – Det kommer markant höja katter status och välfärd, säger SDFs generalsekreterare Maria Lönn.
Enligt beräkningar finns ca 100 000 hemlösa katter i Sverige. SDF har länge arbetat för att det ska bli obligatoriskt med ID-märkning och registrering, bland annat för att det kommer att minska antalet hemlösa katter och lidandet de utsätts för.

Lagändringen gäller från och med 1 januari 2023 och innebär att alla katter i som stadigvarande vistas i Sverige ska ID-märkas och registreras. Äldre katter födda före 2008 omfattas inte av det nya lagkravet.

 

Kostnaden beräknas uppgå till max 800 kronor för kattägaren och ansvaret för registret kommer att ligga på Jordbruksverket.

– Äntligen ett gott besked! Det är ett historiskt beslut som vi väntat länge på och som kommer att höja katters status. I praktiken kommer det betyda mycket, framför allt när det gäller att minska antalet hemlösa katter i samhället men det kommer också vara till stor hjälp för alla som på något sätt arbetar med att ta hand om upphittade katter, säger SDFs generalsekreterare Maria Lönn.