Igelkottens existens är ”nära hotad” i Sverige och finns numera upptagen på Artdatabankens rödlista. Hoten är många men ett stort antal dödas i trafiken. Om du har igelkottar i ditt närområde, hjälp dem gärna genom att beställa och sätta upp SDFs varningsskylt.
Skylten är utformad som ett vägmärke med en bild av en igelkott och texten “Varning för igelkottar”. Syftet med skylten är att varna bilister för att det finns igelkottar i området. Det är framför allt under dygnets mörka timmar som igelkotten är aktiv och ger sig ut i trafiken.

Varför igelkotten nu minskar i antal från att tidigare ha varit livskraftig är oklart. Trafiken uppges dock vara en anledning; gator och vägar är särskilt farliga platser för igelkottarna. Enligt tidigare beräkningar från Artdatabanken dödas en tredjedel av alla igelkottar årligen i trafiken.

Skylten kan beställas här på hemsidan och är gjord på en hållbar metallplatta med reflekterande yta. Pris: 150 kronor inkl frakt.

Beställ skylten här