Igelkotten är med på Artdatabankens rödlista sedan 2020 och klassas som nära hotad (NT). En av orsakerna till varför populationen har minskat är biltrafiken, många igelkottar blir överkörda varje år när de korsar vägar. Hjälp gärna kottarna genom att beställa SDFs skylt ”Varning för igelkottar”.

Andra faror för igelkotten är miljögifter och robotgräsklippare. Några tips nu under sommaren är att inte använda bekämpningsmedel i trädgården, spara lövhögar under buskarna så att de kan bygga sommarbo och att programmera robotgräsklipparen att bara klippa dagtid (igelkottar är aktiva från skymning till gryning). Vill du mata igelkotten så att den bygger på sig inför vinterdvalan är kattmat bra, liksom vatten att dricka. Under sommaren får igelkotten sina ungar, vanligtvis i juli, och kan behöva lite extra hjälp och skydd.

Hjälp gärna igelkotten genom att sätta upp en skylt och varna andra bilister!

SDFs skylt är utformad som ett vägmärke och är gjord på en hållbar metallplatta med reflekterande yta. Pris 150 kronor. Finns att beställa i vår webbshop.

Tack!