Vet du vad Svenska Djurskyddsföreningen arbetar med? Vilka djurskyddsfrågor tycker du är viktiga? Borde vi ägna mer tid åt ett visst djurslag? Vi vill gärna veta vad du tycker. Hjälp oss att bli bättre genom att svara på vår enkät. Svaren lämnar du anonymt och är enbart till för att vi ska kunna förbättra vårt arbete.

Vill du lämna dina synpunkter? Svara då senast 16 januari 2022.

Nu är enkäten avslutad! Stort tack för din medverkan!