Det nya coronaviruset tros ursprungligen ha spridits från djur till människa men ingenting tyder på att husdjur kan smittas av COVID-19. Inte heller sprider husdjuren smittan vidare, enligt svenska myndigheter.
Det finns flera typer av coronavirus hos olika djurslag men de ska inte förväxlas med det virus som nu orsakar sjukdomen COVID-19 hos människor, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar heller inte normalt sjukdom hos människor. 

    I dagsläget finns inga rapporter om att husdjur kan sprida smittan vidare, eller själva bli sjuka av det nya coronaviruset. Men på samma sätt som smittade personer bör undvika kontakt med andra människor, bör man undvika nära kontakt med sina husdjur, skriver SVA på sin hemsida.  

 

    Det är dock viktigt att fortsätta ta hand om sina husdjur även om man blir sjuk.

    – De flesta människor som blir smittade med COVID-19 får lindriga symtom och kan sköta sina djur som vanligt. Handsprit och regelbunden handtvätt är ändå viktigt, främst för att skydda andra människor. Om man blir så dålig att man måste få hjälp med djuren gäller myndigheternas generella regler för smittskydd, säger SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis. 

Länk till SVA om det nya coronaviruset