Lönsam handel med mörk baksida

Handel med djur och växter är en lönsam affär som varje år omsätter många miljarder USA-dollar. Flera miljoner vildfångade fåglar, tiotusentals apor, miljontals orkidéer och ett oräkneligt antal andra djur och växter säljs varje år på den internationella marknaden. De säljs som exotiska husdjur eller blir till pälsar, skor, väskor och skärp. Skelettdelar, gallblåsor, horn, betar och doftkörtlar blir ingredienser i naturmediciner och mat, eller förvandlas till prydnadsföremål.

Import, export, handel och innehav som gäller hotade arter övervakas genom den så kallade CITES-konventionen. Den går ut på att hindra illegal handel med hotade arter.

Konventionen gäller utöver levande djur och växter även produkter som innehåller CITES-arter eller som tillverkats av delar av sådana arter.

Källa: WWF

För mer information:
CITES
EU Wildlife Trade
TRAFFIC
WWF turistguide
WWF