I den propositionsförteckning som regeringen lämnade över till riksdagen i tisdags lyser en ny djurskyddslag med sin frånvaro.
Efter att ha missat sin förra deadline i september 2016 har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tidigare sagt att regeringen har för avsikt att lägga fram en proposition under 2017. Nu står det alltså klart att en ny djurskyddslag kan komma först under det sista riksdagsåret före valet 2018. Detta rapporterar ATL.

Det är inte första gången lagförslaget skjuts på framtiden. Redan i november 2011 presenterade utredaren Eva Eriksson den utredning som ligger till grund för arbetet med en ny djurskyddslagstiftning. Sedan dess har dock inte mycket hänt. Den nya lagen var ursprungligen tänkt att vara på plats i januari 2014, men redan i mars 2013 stod det för första gången klart att lagen skulle försenas. Sedan dess har de olika regeringarna gång på gång satt upp nya datum för när propositionen ska komma, men dessa har lika många gånger skjutits fram.

Djurskyddslagstiftningen i Sverige är i kraftigt behov av att stärkas och moderniseras. Svenska Djurskyddsföreningen ser införandet av en ny djurskyddslag som en av de allra viktigaste djurskyddsfrågorna just nu, och jobbar i nära samarbete med andra djurskyddsorganisationer för att påverka beslutsfattarna och få processen att gå framåt.

Den nu gällande lagen kom till 1988, och överlämnades av dåvarande statsministern Ingvar Carlsson som en present till Astrid Lindgren på hennes 80-årsdag. Lagen ansågs gå längre än i något annat land och har fått många svenskar att under lång tid att slå sig för bröstet och hävda att vårt land har världens bästa djurskydd.

28 år har nu förflutit sedan dess och det går inte längre att med trovärdighet hävda att Sveriges djurskyddslagstiftning ligger i framkant. Detta insåg man från politikerhåll redan för flera år sedan och i juni 2009 beslutade dåvarande regering att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av den samlade djurskyddslagstiftningens innehåll, lämna förslag till ny djurskyddslag och förordning samt ge exempel på hur andra föreskrifter på området kan utformas. Valet av utredare föll på Eva Eriksson, som drygt två år senare presenterade sitt förslag.

Svenska Djurskyddsföreningen ställde sig på det stora hela mycket positiv till innehållet i utredningen. Här återfanns många angelägna förslag, som till exempel obligatorisk märkning av katter, förbud mot spödrivning på hästar och hårdare straff för brott mot djur.