Svenska Kennelklubben, SKK, har gett grönt ljus till inkorsningar av rasen cavalier king charles spaniel. Detta för att komma till rätta med två olika sjukdomar som är vanliga hos hundrasen. Det innebär att Sverige tar en annan väg än Norge, där avel på cavalier king charles förbjöds 2022 på grund av djurskyddsskäl.

Cavalier king charles spaniel har flera hälsoproblem men det är framför allt två sjukdomar som SKK nu vill få bort genom att tillåta inkorsningar av andra raser: hjärtsjukdomen myxomatous mitral valve disease, MMVD, och den neurologiska sjukdomen syringomyeli, SM. Även om vissa hälsoprogram redan finns och man ägnat sig åt selektiv avel, gör SKK och Cavaliersällskapet gemensamt bedömningen att den genetiska variationen är för liten för att det ska räcka.

– Det känns mycket bra att vi efter flera års arbete nu har landat i en mycket genomarbetad projektplan som ger förhoppningar om friskare cavalierer i framtiden, säger Eva Lejbrand, ledamot i SKKs centralstyrelse och ordförande i avelskommittéen, i ett pressmeddelande.

De raser som valts ut för inkorsningsprojektet är Ihasa apso, japansk spets och dansk-svensk gårdshund. Kriterierna har baserats på att det ska vara hundraser med god mentalitet för sällskapsändamål, att de är av liknande storlek och tillhöra en annan rasgrupp för att maximalt öka den genetiska variationen.