Den 15 juni 2020 infördes skärpta regler för okontrollerad fortplantning av katter som går utomhus. Men vad gäller vid kattavel? Är det olagligt att släppa ut sin okastrerade honkatt om man planerar att få en kull kattungar från den? SDF ställde frågan till Jordbruksverket.
Frågan om vad som faktiskt gäller har aktualiserats sedan Jordbruksverket skärpte kraven på kattägare för att förebygga oönskad, oplanerad eller överdriven avel. Syftet med den nya bestämmelsen är att minska lidandet hos katter som hamnar utanför människans tillsyn, och därigenom höja kattens status. Det innebär att katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade eller på annat sätt förhindrade att kunna föröka sig om deras avkomma inte kommer under människans vård.

– Målet är att få en långsiktig märkbar förändring. Det är dock inte olagligt att släppa ut sin okastrerade katt, varken honkatt eller hankatt, om djurägaren är beredd att ta ansvar för ungarna, skriver Jordbruksverkets Alexandre Barchiesi i ett svar till SDF.

Jordbruksverket betonar att det är djurägarens ansvar att se till att rätt förutsättningar finns hos djuren om man planerar en kull med kattungar. Man behöver bland annat ha kunskap om aveldjurens genetiska förutsättningar, ha kännedom om dessa djurs beteenden (till exempel inte avla på djur som har överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende) liksom ha koll på veterinärmedicinsk information som kan vara relevant i frågan om reproduktion. Honkatten får heller inte ha genomgått två kejsarsnitt och inte avsiktligt paras tidigare än vid tio månaders ålder.

Länk till de nya föreskrifterna