SDF kan berätta att vi tagit en aktiv roll i räddningen av katten Felix från Kanada, som pga coronakrisen fastnade i ett skymningsläge på Arlanda. En del av pengarna som samlats in till coronadrabbades djur kom till hjälp.
Matte till Felix fick i början bara alternativen att åka tillbaka till Kanada eller avliva katten, båda lika omöjliga. Genom förhandlingar med Jordbruksverket har SDF fått fram ett tredje alternativ, att katten sätts i 21 dagars karantän på Arlanda. När SDF lovade att tillsammans med Djurhemsförbundet betala karantänskostnaden, gick myndigheten med på denna engångslösning. De pengar som tidigare i vår samlades in i hunden Nash namn kommer att användas för att bekosta en del av karantänen. Ett stort tack till Nash matte och andra gåvogivare som nu räddat livet på Felix.

Läs artikeln på aftonbladet  här