Svenska konsumenter tar i hög utsträckning hänsyn till djurens välfärd när de väljer animaliska livsmedel. Det visar en ny undersökning som marknadsundersökningsföretaget Yougov gjort på uppdrag av Svenska Djurskyddsföreningen och en rad andra djurskyddsorganisationer.
Fler än 8 av 10 anser att upplevelsen att ”djuren har behandlats bättre i Sverige” är viktigt eller mycket viktigt för deras vilja att välja svenska animaliska livsmedel framför utländska alternativ. Lika många svarar att ”mindre antibiotikaanvändning i Sverige” är ett viktigt skäl. Nästan hälften av de svarande anger att de inte skulle köpa svenska animaliska livsmedel i samma utsträckning som idag om våra djur började behandlas på samma sätt som i övriga EU-länder. Och så många som 9 av 10 anger att de är beredda att betala lite mer för en vara med svenskt ursprung där djuren har behandlats bättre än djur i andra länder.

Resultaten visar med tydlighet att Sveriges jämförelsevis starka djurskydd är något som svenska konsumenter sätter ett stort värde på. De antyder också att en lägre ambitionsnivå på detta område, i form av mindre omfattande regelverk och en anpassning till EU-lagstiftning, riskerar att straffa den svenska näringen hårt.

Tyvärr är just en anpassning till EU:s djurskyddsregler vad som föreslås i den statliga konkurrenskraftsutredning som ligger till grund för regeringens kommande livsmedelsstrategi. Här hoppas vi att man tänker om.

Konsumenterna är beredda att betala för de mervärden som god djurvälfärd medför – att inte ta hänsyn till detta vore förödande för svenska producenter.

Läs mer: I dag, den 22 september, skriver vår generalsekreterare Lillemor Wodmar, tillsammans med företrädare från de övriga organisationerna bakom undersökningen, på UNT debatt. Här kan ni läsa artikeln.