Under pandemin har intresset för att köpa hundvalp ökat. Tyvärr kan man även se en kraftig ökning av smuggelhundar. Enligt Tullverket hittar de allt fler insmugglade hundvalpar vid gränserna. 16 valpar har varit i så dåligt skick att de fått avlivas.
Under september-oktober i år har Tullverket stoppat 95 olagligt införda hundar. Att jämföras med 39 hundar under samma period förra året. Det är organiserad brottslighet, säger tullinspektör Terese Björneskog och handlar om hundar med falska vaccinationer, falska pass och okänd identitet.

Tullverket stoppar fordon men det är Jordbruksverket som med hjälp av distriktsveterinärer ska inspektera valparna och bestämma vad som ska göras. Jordbruksverket kan fatta två beslut om olagligt införda hundar vid gränsen. Avlivning eller avvisning.

– Vi hade ett ärende där hundarna avvisades. Dagen därpå ser vi samma människor på väg ut ur landet. Burarna var tomma och hundarna var levererade någonstans och vid närmare efterforskning så kunde man påträffa dem på Blocket, säger Terese Björneskog.

– Vi vill se en mycket bättre hantering av distriktsveterinärer och Jordbruksverket och att man tittar på djuren som en handelsvara för att det är det de är, säger Håkan Hansson, biträdande gränsskyddschef.