Svenska Djurskyddsföreningen, som är en av finansiärerna, gläds åt uppgifter om att HästSverige drar allt mer trafik.
Svenska Djurskyddsföreningen är en av finansiärerna bakom kunskapssajten HästSverige, vars syfte är att höja kunskapsnivån om häst genom aktuell och korrekt information. Sajtens innehåll vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, och är resultatet av ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Stiftelsen Hästforskning, Lantbrukarnas Riksförbund och Agria Djurförsäkring.

Vi nås nu av glädjande rapporter om att HästSverige lockar allt mer trafik. Under oktober månad slog sajten nytt rekord i antal besökare.

Den mest lästa artikeln under oktober handlar om ny forskning som klargör när en häst behöver täcke eller ej.

Svenska Djurskyddsföreningen gläds åt att den gedigna kunskapen som finns samlad på HästSverige når en allt bredare massa och är stolta över att kunna vara med och bidra till att sajten fortsätter utvecklas.