När bilen står stilla sjunker temperaturen snabbt och hunden kan få svårt att hålla värmen. Då är det viktigt att inte lämna hunden i bilen utan tillsyn.
I februari beger sig många iväg på sportlov norrut och kanske är hunden med på resan. Det finns några saker att tänka på för att hunden inte ska fara illa av kylan och transporten.  

  • Lämna inte hunden ensam i bilen om temperaturen är under –5°C. 
  • Ett täcke eller varmt underlag för hunden att ligga på är bra att ha med på resor vintertid.  

 

Generellt gäller att hundar inte får förvaras permanent i ett fordon, huvudregeln är högst tre timmar. Under transporten ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme. Viktigt är också att hunden förvaras säkert, antingen i en särskild bur eller fastspänd med säkerhetsbälte. Den måste också kunna stå upp och ligga ner i naturlig ställning.  

Källa: Svenska Kennelklubben