Trots hårda påtryckningar fortsätter transporterna av levande djur från EU till övriga världen. SDF har varit med och undertecknat ytterligare ett brev till EU-kommissionen för att stoppa transporterna.
Sedan 2 mars 2020 har åtminstone 46 fartyg med boskap lämnat EU till länder utanför den europeiska unionen. Bara sedan den 27 mars har sex fartyg avgått från EU-hamnar till Mellanöstern och Nordafrika och ytterligare 17 fartyg befinner sig antingen inom EU-hamnar eller är på väg till hamnarna för pålastning av djur.  

Djurskyddsproblemen på fartygen beskrivs som stora. Enligt en rapport från Animal Welfare Foundation är ventilationen ofta dålig, det är fuktigt och temperaturen inne i fartygen för hög. En del djur är täckta av avföring och dricksvattnet är smutsigt. Man påpekar också att det inte finns veterinärer ombord som kan behandla sjuka eller skadade djur.  

 

SDF och de andra undertecknande djurskyddsorganisationerna uppmanar därför EU-kommissionen ännu en gång att få stopp på transporter av levande djur till länder utanför EU under den tid som coronakrisen pågår.  

Läs brevet till kommissionen här