I december anordnade SDF tillsammans med Nationellt centrum för djurvälfärd – SCAW och Compassion in World Farming ett seminarium om hobbyvallning med hund. Fokus för dagen var fåret och vilka djurskyddsproblem som finns. Nu kan man lyssna på seminariet i efterhand via länken nedan.

Nio föreläsare var inbjudna till seminariet den 10 december 2020 som leddes av SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis. Syftet med dagen var att belysa hur träning och tävling påverkar de vallade fåren. Vi fick bland annat höra hur fåren fungerar, att de är intelligenta och lättlärda djur liksom hur de upplever stress i olika situationer. Även SKKs vallningspolicy, som ligger till grund för stor del av verksamheten, redogjordes för liksom lagstiftning och kontroll av djurskyddet i samband med vallning med hund.

Ta del av hela seminariet genom att klicka här