Nu stundar Valborg och många förbereder sig för ett traditionsenligt firande med majbrasa och korvgrillning. Men se upp! Varje år bränns ett stort antal djur till döds.
Eftersom rishögarna många gånger legat på plats en längre tid har de ofta hunnit bli hem för olika smådjur. Högar av ris, kvistar och annat bråte är nämligen perfekta boplatser för bland annat igelkottar, harar och fåglar.

Det händer att även katter använder sig av brasan som boplats. Tragedier har

utspelat sig när kattmamman försökt rädda sina ungar undan lågorna.

Så innan ni tänder på brasan under Valborgsmässoafton – försäkra er om att inga djur bosatt sig i rishögen. Ett bra sätt är att så nära eldandet som möjligt flytta rishögen en liten bit bort och söka igenom den.