SDF får just nu många telefonsamtal om måsar och deras ungar. På försommaren lämnar ungarna boet och börjar röra sig fritt. I närheten finns föräldrarna som kan bli närgångna när de försöker skydda sina ungar.
SDF får just nu många telefonsamtal om måsar och deras ungar. På försommaren lämnar ungarna boet och börjar röra sig fritt. I närheten finns föräldrarna som kan bli närgångna när de försöker skydda sina ungar.

Om boet legat på ett hustak trillar ungarna ner på gatan och det är inte ovanligt att man ser dem spatsera mitt i trafiken. Föräldrarna finns nästan alltid i närheten och har koll på sina ungar. De ser till att de får mat och skyddar dem genom att störtdyka mot människor som de upplever som ett hot.

Fiskmåsar lägger normalt sina ägg under perioden 3 maj till 16 maj och ruvar äggen i 32-25 dagar. Ungarna är sedan flygfärdiga efter 35 dygn.

Generellt är det alltid bäst att låta ungarna vara. Om du däremot ser en skadad fågel (eller annat vilt djur) är det bra att kontakta en viltrehabiliterare. I länken nedan finns kontaktuppgifter till rehabiliterare anslutna till Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV).

På Naturhistoriska riksmuseets hemsida finns information om de vanligaste fågelarterna där man kan läsa om de olika tidpunkterna för respektive fågel: Från ägg till utflugna.

Länk KFV

Länk Naturhistoriska riksmuseet