Svenska Minigrisföreningen är en nystartad förening som jobbar för minigrisens välfärd. SDF samarbetar med föreningen och syftet är att höja djurets status och att sprida kunskap och information om minigrisen som sällskapsdjur.

 

Minigrisen är ett flockdjur som har många likheter med vildsvinet. Med åren har det blivit populärt att ha dem som sällskapsdjur. Men att ha en minigris som husdjur kräver både rätt utrymme och kunskap; djurägaren behöver vara ordentligt påläst och insatt i grisens behov. Hittills har det inte funnits någon intresseförening för minigrisar vilket är en av anledningarna till att den ideellt drivna Minigrisföreningen nu startats.

Hur ska man hålla dem? Hur ska de utfodras? Vad behöver de för att få utlopp för sina naturliga beteenden? Det och mycket annan matnyttig information finns på nya hemsidan. Det går också att registrera sin minigris på sajten, och man kan hitta anslutna uppfödare.

Alla grisar härstammar från urgrisen och ur någon av de 25 olika vildsvinsarterna. Minigrisen har en tydlig familj- och gruppstruktur och leds av en äldre ledarsugga som bland annat bestämmer var fodersök ska ske (något de ägnar upp till 65 procent av sin tid åt). I vilt tillstånd avvänjs kultingarna mellan 13-25 veckors ålder. 

Ett viktigt mål för Minigrisföreningen är att kultingarna ska få växa upp med sin modersugga och minst en vuxen gris till, och att de inte ska avvänjas före 10-12 veckors ålder.

”Målet är att alla suggor ska få möjlighet att avvänja sina kultingar själv, för att kultingarna på så sätt ska få möjlighet att lära sig hur rangordning och sociala strukturer fungerar samt få möjlighet att utveckla maximal social kompetens”, skriver man på hemsidan.

SDF tycker initiativet med föreningen är lovvärt och anser att mer kunskap om minigrisen och hur den ska skötas behöver spridas:

– Minigrisen är inte en liten lantbruksgris utan ett sällskapsdjur som behöver specialanpassat foder, skötsel och levnadsmiljö. Svenska Minigrisföreningen ger bra information om detta och det vill vi stötta, säger SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.

Läs mer på hemsidan