Efter att minkar i Danmark konstaterats infekterade med en muterad variant av det coronavirus som nu härjar världen har krav kommit på att avliva samtliga landets minkar och lägga ner minkindustrin.
Danmark har en av världens största minkindustri med omkring 15 miljoner djur fördelade på över tusen farmer. Att minkar är känsliga för coronavrius är känt sedan tidigare och det som nu upptäckts är en ökad spridning av ett genetiskt förändrat coronavirus som potentiellt skulle kunna bli mer smittsamt och orsaka allvarlig sjukdom hos människa. Även i Sverige har smitta konstaterats på tio av landets 40 minkfarmer, om det är den muterade varianten är dock ännu inte fastställt.

Professorerna i infektionssjukdomar, Björn Olsen och Magnus Gisslén, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet (10/11 2020) att spridningen är ett varnande exempel inte bara för minknäringen, utan för den industriella djurhållningen generellt. När ett stort antal individer trängs samman på små ytor fungerar det som reservoar för andra virus och kan i värsta fall bli grogrund för nya pandemier:

“Det är nu hög tid att dra lärdom och inse att de industriella djurfabriker vi har byggt upp i vårt moderna samhälle inte bara är problematiska ur ett djurskyddsperspektiv utan också innebär ett stort reellt hot mot folkhälsan.”

Danmark fattade snabbt beslut om att avliva samtliga landets minkar men detta har nu stoppats på grund av att det saknades stöd i lagen. I Sverige har också röster höjts för att avliva de 500 000 minkar som finns här. Snart sker “pälsningen” vilket innebär att 80 procent av minkarna ändå avlivas, men för att komma åt problemet med smittspridning skulle även avelsdjuren behöva avlivas, menar Olsen och Gisslén.