SDF har tillsammans med Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt skrivit till landsbygdsminister Jennie Nilsson för att säkerställa rätten för EUs medlemsländer att införa och behålla förbud mot slakt utan bedövning.

 

 

Med anledning av att en av EU-domstolens generaladvokater, Gerard Hogan, argumenterat för att medlemsländer inte har rätt att förbjuda slakt utan bedövning, kommer frågan tas upp i EU-domstolen inom kort. Det som står på spel är medlemsländernas lagliga rätt förbjuda slakt utan bedövning. Hogan menar att EUs slaktförordning 1099/2009 inte tillåter förbud.

I Sverige har slakt utan bedövning varit förbjudet sedan 1937. Det är viktigt att komma ihåg att slakt utan bedövning inte är detsamma som religiös slakt. Halalslakt kan ske med bedövning, och inom exempelvis muslimska samfund i Sverige finns starkt stöd för bedövning.

SDF, Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt anser att djurskyddslagstiftningen kan ta hänsyn till både djurens behov och religionsfriheten, samtidigt. Vi uppmanar därför landsbygdsministern att ta kontakt med Sveriges företrädare vid EU-domstolen för att påminna och poängtera att medlemsländerna enligt gällande lagstiftning har rätt att förbjuda slakt utan bedövning, oavsett i vilket sammanhang slakten sker.

Läs hela brevet här