SDF har tagit fram en ny självhäftande dekal med en påminnelse att aldrig lämna sitt djur i en varm bil. Dekalen kan beställas gratis av SDF-medlemmar och mot portokostnad av övriga. Den kan klistras på en bilruta eller på en parkeringstavla, förutsatt att man fått tillstånd av den som äger parkeringen.

Tanken är att dekalen ska kunna sättas upp på parkeringsplatser utanför stormarknader eller andra affärer, för att påminna de som parkerar att inte lämna djur i bilen under varma dagar. Om du beställer dekalen för att sättas upp på ett ställe du inte själv äger rekommenderar vi att du lämnar den till markägaren med instruktioner om var du tycker den bör sitta. Klistra aldrig upp dekalen någonstans mot markägarens vilja men sätt den gärna på din egen bil så att andra kan se den.

Dekalen kan beställas här.