Den 5 februari börjar Johan Beck-Friis som tillträdande generalsekreterare i Svenska Djurskyddsföreningen.
Johan är veterinär och kommer närmast från en mångårig tjänst som informationschef vid Sveriges Veterinärförbund, där han även fungerade som chefredaktör för Svensk Veterinärtidning. Johan Beck-Friis har under sin tid på veterinärförbundet haft ett särskilt intresse för djurskyddsfrågor och varit förbundets talesperson i ämnet. Han har bland annat fungerat som regeringsexpert i flera statliga utredningar (djurtransportutredningen 2003 och utredningen om en ny djurskyddslag 2011), suttit med i Jordbruksverkets djurskyddsråd, KRAVs djurregelkommitté, Svenskt Sigills standardråd, COOPs djurvälfärdsgrupp, djurtransportgruppen hos den europeiska veterinärfederationen FVE, m m.
Johan ser fram emot att börja jobba för Svenska Djurskyddsföreningen och hoppas att hans intresse för och erfarenhet av djurskyddsarbete kommer att stärka föreningen.

Under perioden februari t o m maj 2018 kommer Johan att fungera som tillträdande generalsekreterare på en halvtidstjänst, och arbeta parallellt med den avgående generalsekreteraren Lillemor Wodmar. Lillemor slutar sin tjänst som generalsekreterare i juni, då Johan kommer att gå upp till heltidsarbete.