Från och med den 15 juni gäller nya djurskyddsregler för hundar och katter. Att höja kattens status har varit en uttalad ambition med Jordbruksverkets nya föreskrifter. Utekatter kommer inte längre tillåtas föröka sig oplanerat och djurägarens ansvar blir tydligare.
Ägare till katter som går ute fritt kommer i fortsättningen behöva se till att kastrera katten eller på annat sätt förhindra att den förökar sig okontrollerat. Problemet med hemlösa katter är stort och det här är ett sätt att minska antalet katter utan hem.

I de nya föreskrifterna stärks djurskyddet genom att sätta djurens behov i fokus. Katten måste få sina dagliga behov tillgodosedda när det gäller social kontakt med människor och ägaren ska utforma en miljö där den kan klättra, klösa och vässa sina klor.

Hundar ska ha daglig social kontakt med människor, få sitt rörelsebehov tillgodosett och hållas i en miljö där de kan hålla sig varma eller svalka sig, liksom få tillräckligt med vila. Man måste även se till att hunden får mental stimulans.

Veterinärer kommer att få rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad reglerna säger, om det finns veterinärmedicinska skäl för det. Tidigare har detta krävt att man fått dispens från Jordbruksverket.

 

De nya reglerna ska enligt Jordbruksverket “ge en god djurväldfärd och göra lagstiftningen enklare. Det blir tydligare vilka funktioner och mål som är viktiga för att hunden och katten ska må bra och de öppnar upp för att kunna acceptera avvikelser om det är godtagbart ur djurskyddssynpunkt.”

Ett exempel på sådan avvikelse är att kattungar och hundvalpar kan komma att skiljas från sin mamma tidigare än tolv respektive åtta veckor om en veterinär har gjort en hälsobedömning och att djurhållaren har sett att kattungen och hundvalpen övergått till fast föda.

–  Även om vi är besvikna över möjligheten att separera kattungar och hundvalpar tidigare än idag från sina mammor, ser SDF många av de nya reglerna som förbättringar. Vi är särskild glada över att det införts regler mot okontrollerad fortplantning av katter, säger SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.

Läs mer om de nya reglerna