Regeringen har nyligen fattat beslut om ett nytt lagförslag som innebär hårdare krav vid offentlig upphandling. En konsekvens av detta blir att livsmedel som upphandlas ska vara producerade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Detta rapporterar Dagens nyheter.
På ett regeringssammanträde den 4 juni fattade regeringen beslut om ett 1 200-sidigt dokument som nu skickas på granskning till Lagrådet. Förslaget berör all offentlig upphandling i Sverige och är den mest omfattande lagstiftning som kommer att ske under mandatperioden.

En del i lagstiftningen handlar om hur det offentliga ska hantera inköp av livsmedel. Enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S) ställer den nya lagen tydliga krav på miljöskydd och djurskydd, vilket samtidigt antas gynna svenska bönder.

–  Vi har en lagstiftning som sätter en hög nivå på djurskyddet och som alla våra livsmedelsproducenter har att följa. Det vore väldigt märkligt om den offentliga sektorn ställer krav som är lägre än den lagstiftning som vi har i Sverige, säger han till DN.

Den nya lagstiftningen är inte tvingande, men regeringen kommer att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram tydliga rekommendationer om att myndigheter ska ställa krav åtminstone i nivå med nuvarande lagstiftning.

– Jag tycker det är skamligt att den offentliga sektorn i Sverige har hanterat den här frågan om djurskydd på ett minst sagt vårdslöst sätt, säger Ardalan Shekarabi till DN.

Svenska Djurskyddsföreningen välkomnar beslutet om tuffare krav på djurskyddsområdet vid offentlig upphandling. Nämnvärt i sammanhanget är att föreningen förra året utsåg Sigtuna kommun till Årets Djurvän för kommunens kamp för att få ställa krav på etisk djurhållning vid upphandling av livsmedel till skolor, förskolor och äldreboenden.