Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med ett antal andra organisationer skrivit ett öppet brev till försvarsutskottet med anledning av att den motion om fyrverkerier som ska behandlas i dagarna. Vi vill uppmana utskottet och riksdagens ledamöter att ta frågan på allvar och inte slentrianmässigt avslå motioner som yrkar på ett förbud för privatpersoner utan utbildning att använda fyrverkerier.

Fyrverkerier orsakar varje år olyckor där människor och djur skadas fysiskt och psykiskt. Inte sällan blir dödsfall utgången när djur, både vilda och tama, drabbas. Fyrverkerier och smällare riskerar också att förvärra måendet för personer med krigsbakgrund, demens och psykisk ohälsa. De har dessutom en negativ inverkan på miljön och bidrar till föroreningar och nedskräpning.

Varje år skrivs flera motioner i ämnet med liknande syfte: Att få till stånd ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner utan utbildning. Den senaste motionen, skriven av Ingela Nylund Watz (S), ska behandlas i försvarsutskottet i början av mars 2023. Hon skriver där:

”Felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör idag ett stort problem runt om i Sverige och detta skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och utgör en stor fara. Fyrverkerier och smällare riktas till och med ibland direkt mot människor, kollektivtrafik, ambulans, polis och brandkår. De orsakar olyckor med personskador, förstörelse, bränder, nedskräpning och negativ miljöpåverkan. De medför dessutom ett stort lidande för många djur.”

Läs det öppna brevet i sin helhet här