Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med nio andra natur- och djurskyddsorganisationer skickat ett öppet brev till Naturvårdsverket om förslaget till ny viltstrategi. Vi anser att djurens perspektiv saknas och att strategin måste kompletteras med ett nytt vägval: Respekt för de vilda djurens välfärd.
I det liggande förslaget saknas genomgående ”en välgrundad definition av god djurvälfärd och hur det ska kunna forma en modern jaktetik och förvaltning, särskilt i ljuset av den ökade kunskapen om djurs kognitiva förmågor och ny forskning inom etologi”, skriver vi i det gemensamma brevet.

I Naturvårdsverkets förslag ”Strategi för svensk viltförvaltning” nämns inte ens ordet djurvälfärd. Strategin tar heller inte hänsyn till hur effekterna av jakt och jaktmetoder påverkar de vilda djuren, varken individuellt eller som par- eller grupplevande, liksom de sociala strukturer som finns hos vissa arter.

I brevet poängterar vi också att vilda djur är skyddade av EUs miljödirektiv. EU-rätten är en högre rätt och därför kan den svenska viltvårdsstrategin inte gå emot EUs art- och habitatdirektiv som anger att det är djuren och deras habitat som är skyddsintresset i första hand.

– De vilda djuren är ofta förbisedda när vi pratar om djurskydd. Vi kan inte ha en viltförvaltning som bara tar hänsyn till människans intressen, djuren måste få ta större plats i den nya strategin, säger SDFs generalsekreterare Maria Lönn.

Läs hela brevet här