Vid 2019 års internationella djurskyddskonferensen för sällskapsdjur (ICAWC19) på Malta fick SDF, tillsammans med Djurens Vänner, priset som bästa djurskyddsorganisation i EU 2019.

 

Priset delas ut av EU Cat and Dog Alliance till den/de av deras ca 90 medlemsorganisationer som gjort mest för hundars och katters välfärd under året. Under årets utdelning den 8 oktober motiverades SDFs och Djurens Vänners gemensamma pris med att de båda organisationerna systematisk och målmedvetet arbetar och samverkar för att stoppa hundsmuggling. Vi på SDF känner oss oerhört hedrade och väldigt inspirerade att fortsätta arbeta för djurens bästa.