Handlingsplan att hjälpa våldsutsatta – för personal på djurkliniker

Produktfakta

  • Laddas ner här (pdf)
  • Handlingsplanen sambandet_broschyr okt 2018 är framtagen som en del av ett projekt med syfte att utbilda djurhälsopersonal i Se Sambandets och Svenska Djurskyddsföreningens (SDFs) regi. Den ska ge djurhälsopersonal ett verktyg för att kunna identifiera och agera mot våld i nära relationer. Handlingsplanen är tänkt att användas som en guide i det enskilda fallet och i utvecklingen av rutiner på kliniken.
  • Personal i djursjukvården kan genom att upptäcka djur som utsatts för våldshandlingar vara de som tidigt upptäcker våld i nära relationer. Därmed har djursjukvården en nyckelroll i arbetet att minska utsattheten för både djur och människor.