Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med fyra andra djurskyddsorganisationer återigen skrivit till Stena Line för att få dem att sluta med den olagliga transporten av unga, ej avvanda kalvar.

Stena Line transporterar årligen över 100 000 kalvar på ett sätt som strider mot EUs regler. Redan 2020 uppmärksammade SDF detta och startade en namninsamling mot det svenska rederiet. Vi fick in ca 23 000 namnunderskrifter som överlämnades till Stena Line den 18 november 2020.

Transporten av kalvarna tar vanligen mellan 23-29 timmar från pålastning till avlastning. Under denna tid får kalvarna ingen mjölkersättning, bara dricksvatten. Det är ett brott mot EUs djurtransportförordning 1/2005, som säger att ej avvanda kalvar måste utfodras minst var artonde timme.

EU-förordningens foderintervall är i sig mycket långt, svenska riktlinjer är att ej avvanda kalvar ska få mjölkersättning minst var åttonde timme. Trots att transporterna bryter mot EUs djurtransportregler har de irländska myndigheterna inte agerat, och Stena Line fortsatt med transporterna av kalvarna.

Därför har SDF nu tillsammans med fyra andra svenska djurskyddsorganisationer gått samman för att uppmana Stena Line att förbjuda all transport av icke avvanda kalvar från Irland till den europeiska kontinenten på sina färjor – eftersom det aldrig kan ske på ett etiskt försvarbart sätt.

Läs hela brevet här