Efter många turer föreslår nu regeringen obligatorisk märkning och registrering av alla katter. SDF har länge drivit frågan och gläds åt beskedet. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.
Kravet om obligatorisk märkning och registrering av katter har varit central för landets djurskyddsorganisationer, inte minst Svenska Djurskyddsföreningen som aktivt arbetat för det i många år. Syftet har varit att minska antalet hemlösa katter och att höja katters status. Nu ser det ut att bli verklighet. I en lagrådsremiss från den 7 oktober föreslår regeringen att “alla katter som stadigvarande vistas i Sverige ska omfattas av motsvarande krav som hundar”.

– Katter är ett av våra vanligaste husdjur. Tyvärr finns det också cirka 100 000 katter i Sverige som saknar ett hem. För att öka skyddet för katterna vill vi nu underlätta för myndigheterna och de ideella organisationer som arbetar med katter att skilja ägda katter från katter som saknar ett hem, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår att Jordbruksverket ska ansvara för att föra register över kattägarna. Polisen, länsstyrelserna och Tullverket ska få direkt tillgång till registret, liksom de kommunala nämnder som verkar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Kattägare som inte märker och registrerar sin katt kan beläggas med vite och tvingas betala ett förutbestämt belopp. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

– Det är verkligen på tiden att lagstifta om märkning och registrering av katt. Det kommer att höja kattens status rejält och leda till minskat antal hemlösa katter. Ett väldigt viktigt beslut! säger SDFs generalsekreterare Maria Lönn.