Den 11 december möttes myndigheter och intresseorganisationer på SLU i Uppsala för att diskutera hur hundsmugglingen bäst bekämpas. Seminariet, som SDF varit med att initiera, kan ses på webben här.

Hundsmuggling orsakar såväl djurskyddsproblem som smittskyddsrisker och är ofta kopplad till grövre kriminalitet. Seminariet på SLU belyste de olika problemställningarna och presenterade förslag på bekämpningsåtgärder liksom framtida samverkan mellan olika aktörer. Seminariet i sin helhet kan ses här.

I samband med seminariet lanserade SDF och Djurens Vänner en varningsfilm mot hundsmuggling riktad mot potentiella valpköpare. Filmen kan ses här.