Svenska Djurskyddsföreningen har lämnat in en anmälan mot Länsstyrelsen i Gävleborg till Justitiekanslern. Anledningen är länsstyrelsens handläggning av den vanvård av mjölkkor som pågått under en längre tid, som SVT:s Uppdrag Granskning avslöjade den 29 januari 2020.
I programmet framkommer att många av de 600 kor, kvigor och kalvar som finns på en större mjölkgård i Hälsingland varken fått erforderlig skötsel eller tillräckligt med foder. Vanvården rapporterades första gången redan 2010 till Länsstyrelsen i Gävleborg. 

SDF anser inte att länsstyrelsen har utfört sitt myndighetsarbete på ett korrekt sett då man trots 38 anmälningar under tio års tid ändå låtit den aktuelle djurägaren fortsätta sin verksamhet utan kännbara åtgärder.  

   

– Länsstyrelsen i Gävleborg har enligt vår uppfattning inte agerat tillräckligt kraftfullt och på det sättet medverkat till ett utdraget lidande hos många djur, orsakat av allvarliga brister i djurens skötsel och utfodring, skriver SDF:s generalsekreterare Johan Beck-Friis i anmälan till Justitiekanslern

Läs hela anmälan här