Den 24 april 2019 gav SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis en uppdatering av djurtransportsituationen i EU till riksdagens djurskyddsforum. Riksdagsledamöterna ville ha en sammanfattning av vilka djurskyddsproblem som finns vid långa djurtransporter i EU, i samband att de lyssnade på den australiska veterinären Lynn Simpsons redogörelse för Australiens export av levande djur med båtar till Mellanöstern.

Det förekommer en hel del långväga djurtransporter till sjöss även inom EU, kunde Johan Beck-Friis berätta. T ex transporteras många djur från Irland till Frankrike, från norra Italien till Mellanöstern och från Spanien till Kanarieöarna. Sjöresorna från Australien till Mellanöstern kan ta upp till sex veckor beroende på väderförhållanden, men även inom och ut ur EU kan restiderna blir långa.

EU måste kontrollera sina regler för djurtransporter bättre och åtgärder måste vidtas mot länder som systematiskt bryter mot transportreglerna, framhöll SDFs generalsekreterare. Transporttiderna måste generellt minskas, export av djur under de varma sommarmånaderna bör helt förbjudas och EU-kommissionen måste börja verka för att ersätta transport av levande djur med transport av slaktkroppar eller semin/embryon.