Den 19 augusti skickade SDF tillsammans med flera andra djurskyddsorganisationer ett brev till EU-kommissionen för att få stopp på export av levande djur till länder som inte uppfyller EUs djurskyddsregler.
Brevet gick iväg från SDFs samarbetspartner Compassion in World Farming (CIWF) och är ställt till ansvarige EU-kommissionären, Stella Kyriakides. I skrivelsen riktas särskilt kritik mot att kommissionen inte verkar vilja stoppa exporten av levande djur till Libyen. Detta trots att det pågår inbördeskrig i Libyen och att varken myndigheter eller infrastruktur fungerar som det ska på grund av det.

Kyriakides menar att EU-kommissionen inte kan förhindra exporten då den utförs av privata aktörer och så länge EUs lagstiftning följs kan man ingenting göra.

Brevskrivarna anser å sin sida att kommissionen är fullt medveten om att exporten av levande djur till Mellanöstern och Nordafrika ofta sker med brister; djurskyddet är undermåligt och transportörerna följer inte gällande lagstiftning, något kommissionens egen rapport för transporter till sjöss (2019-6835) visat:

– Transport av sjuka djur
– För hög temperatur under transport
– Bristfälliga och olämpliga fartyg
– Avsaknad av plan för händelse av nödsituation
– Avsaknad av person som övervakar djuren under lastning, transport och avlastning

Med anledning av det begär SDF och övriga djurskyddsorganisationer att exporten av levande djur till Libyen och andra länder utanför EU omedelbart upphör.

Läs hela brevet här