I december 2020 godkände Jordbruksverket ett avelsprogram för svensk bondkatt som bland annat uppmuntrar att frigående utekatter inte ska kastreras och vaccineras. Svenska Djurskyddsföreningen är starkt kritisk till godkännandet och har skrivit till Jordbruksverket och uppmanat dem att ompröva sitt beslut.
Avelsprogrammet tillåter bland annat att man ska få registrera katter med “en grupp av hankatter” eller “fader okänd” som pappa. Man rekommenderar också att frigående utekatter ska vara fertila. Vidare ger avelsprogrammet rådet att ägna sig åt “resistensavel” och att inte medicinera i förebyggande syfte: “Vaccinering bör endast tillgripas om det rör sig om sjukdom som inte svarar på resistensavel”.

Att Jordbruksverket, som landets centrala djurskyddsansvariga myndighet, godkänner ett avelsprogram som uppmuntrar okontrollerad reproduktion av katter på den svenska landsbygden har väckt bestörtning hos såväl landets djurhem, som dagligen arbetar med de problem som en okontrollerad fortplaning av katter medför, som hos Svenska Djurskyddsföreningens styrelse.

SDF menar att rekommendationen om att frigående utekatter ska vara fertila direkt motverkar Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter. Där står uttryckligen att katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade att föröka sig okontrollerat.

SDF anser också att uppmaningen att inte vaccinera är oacceptabel och strider mot djurskyddslagen som säger att ”djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”. I dagens svenska kattpopulation finns ett antal virus som kan orsaka allvarlig sjukdom och stort djurlidande men som genom vaccination lätt kan förebyggas.

Jordbruksverket motiverar sitt godkännande av avelsprogrammet för “Svensk bondkatt”, från Lantrasföreningen Bondkatten, med att föreningens riktlinjer “reglerar en verksamhet var syfte är att bibehålla en frisk kattpopulation med djur som kan utföra sina naturliga beteenden”.

– SDF ser programmet som ett sätt att kringgå svensk djurskyddslagstiftning och frånsäga sig djurägaransvaret. Vi uppmanar därför Jordbruksverket att ompröva sitt beslut, säger SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.

Läs hela brevet från den 23 mars 2021 här